Termékek Menü

Vásárlási feltételek


CRS Office Hungary Kft. Webshop
Általános Szerződési Feltételek
1. Általános információk
A www.crs-office.hu weboldalon elérhető webáruházat (a továbbiakban: webshop) a CRS
Office Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 18-09-113996, vezetve a
Szombathelyi Törvényszék Cégbíróságán, adószám: 26765682-2-18, székhelye, postacíme: 9700
Szombathely, Markusovszky utca 2., bankszámlaszáma:  10104789-44162500-01005002,
elektronikus elérhetősége: info@crs-office.hu, telefon: +36-20-383-8837) a
továbbiakban: Vállalkozás üzemelteti.
A Vállalkozás által üzemeltetett webshopon keresztül történő valamennyi termék értékesítésére a jelen
Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alkalmazandók. A fenti weboldal alján
elhelyezett „ÁSZF” menüpont alatt elérhető ÁSZF az Ügyfelek által szabadon kinyomtatható,
elektronikusan letölthető, lementhető. Kérjük, hogy a webshop használata előtt az ÁSZF-et minden
esetben olvassák el, és kizárólag abban az esetben vegyék igénybe, használják webshopunkat,
amennyiben annak minden pontjával maradéktalanul egyetértenek, és kötelező érvényűnek tekintik
magukra nézve.
Jelen ÁSZF értelmében Ügyfél minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve egyéb jogalany
akinek/amelynek a részére a webshopon keresztül a Vállalkozás terméket értékesít. Jelen ÁSZF
tekintetében fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 8:1.§ (1) bek. 3. pont
szerinti személyek minősülnek („fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége
körén kívül eljáró természetes személy”).
2. Regisztráció
A webshopon keresztül történő vásárláshoz regisztráció NEM szükséges, de erre irányuló szándékuk
esetén az Ügyfelek a webshopban regisztrálhatják is magukat, amely a webshop főoldalán az
„Ügyfélkapu” menüpontra kattintva és ott a REGISZTRÁCIÓ pontot kiválasztva lehetséges. A
regisztráció hasznos lehet, mert a regisztrált felhasználóknak a regisztrációt követő vásárlásaiknál a
regisztráció során megadott adataik rendelkezésre állnak, azokat az egyes vásárlások során nem kell
ismételten megadni. A regisztráció során megadott adatok a jelen ÁSZF szerint módosíthatóak.
Regisztráció során a regisztrált felhasználóként történő belépéshez, a megrendeléshez szükséges, a
rendszer által kért adatok megadása szükséges.
A regisztráció során az Ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni, valós adatokat megadni. Amennyiben a
regisztráció során az Ügyfél a sikeres regisztrációhoz kötelezően kitöltendő adatlapot nem, vagy
hiányosan tölti ki, úgy erről hibaüzenetet kap, a jelzett hiba Ügyfél általi kijavításáig a regisztráció
nem fejeződik be. Az Ügyfél a regisztráció befejezését követően a regisztráció során megadott email
címére értesítést kap, amely regisztráció érvényesítésére szolgáló értesítésben található aktiváló linkre
kattintva tud az Ügyfél a webshopba első alkalommal regisztrált ügyfélként belépni. Az első
alkalommal történt belépést követően az Ügyfél az „Belépés” pontra kattintva az ott kért, és általa a regisztráció során megadott belépési név és jelszó
bevitelével tud regisztrált ügyfélként belépni.
A Vállalkozás az Ügyfél által tévesen vagy hibásan megadott adatokból eredő hibás teljesítésért, a
teljesítés meghiúsulásáért, szállítási késedelemért, számlázási és egyéb problémákért felelősséget nem
vállal.
2
A regisztráció során az Ügyfél számára akként biztosított az adatbeviteli hibák azonosítása és
kijavítása a regisztráció befejezése előtt, hogy a képernyőn vizuálisan ellenőrizheti és a regisztráció
elküldése előtt szabadon javíthatja az elírt mezőket, karaktereket. A regisztráció megtörténtét követően
észlelt hibák a webshopba történt belépés után javíthatóak a megadott adatok alábbiak szerinti
módosításával egyezően.
A megadott adatok regisztráció utáni módosítása az Ügyfél általi fentiek szerinti bejelentkezést
követően a megadott adatok átírásával lehetséges. A módosítások a folyamatban lévő megrendelések
Ügyfélre vonatkozó adatait nem érintik, csak a módosítások utáni megrendelések során élnek.
3. Termékinformáció, a megrendelés és a megrendelés visszaigazolásának menete
3.1. Termékinformáció
3.1.1. A webshopban található termékeknél megtalálható a termék cikkszáma, adatlapja a legtöbb
termék esetében képpel ellátva, a termék neve és márkája, amennyiben az adott termék esetében több
méret vagy kiszerelés érhető el, úgy a méret és kiszerelés választó, a megvásárolni kívánt mennyiség
megadásának lehetősége, ha van az adott terméknél ilyen, akkor az adott termékből minimálisan
rendelhető mennyiség továbbá a termék egységára vagy a minimális rendelési mennyiség vételára (a
továbbiakban: vételár). A feltüntetett képek helyenként eltérhetnek a valóságtól, illetve nem minden
képpel illusztrált termék esetében áll rendelkezésre minden kiszerelési vagy színkombináció
tekintetében kép.
3.1.2. A webshopban minden termék mellett feltüntetésre kerül a vételár, amely vételár nettó+ ÁFA
módon van feltüntetve. A társaságunk által a nettó vételáron felül felszámításra kerülő ÁFA mértéke
minden esetben az adott termékre vonatkozó jogszabály szerinti mindenkori általános forgalmi adó
mértékével egyezik meg. A termékek tekintetében az adatlapon feltüntetett vételár nem tartalmazza a
termék szállításának költségeit és a termékkel kapcsolatban a szállítási díjon felül még esetlegesen
felmerülő, az Ügyfél által viselendő, külön feltüntetésre kerülő egyéb költségeket, díjakat.
Az adott megrendelés tekintetében a termékkel kapcsolatban a vételáron felüli szállítási költség, és
még esetlegesen felmerülő további, az Ügyfél által viselendő egyéb költségek, díjak, és azok összege a
megrendelés véglegesítése, a fizetési kötelezettséggel járó rendelés elküldése előtt az Ügyfél számára
ismertetésre kerülnek.
A termékek, vételárak, költségek, díjak frissítése folyamatos. Egy adott termék bármikor felkerülhet a
webshop választékba vagy lekerülhet onnan, illetve a termékek ára, a szállítási és egyéb költségek,
díjak is változhatnak. A megrendelés leadása után küldött visszaigazoló e-mailben szereplő
ellenértékekre a Vállalkozás árgaranciát vállal, azaz a megrendelt termékeket, függetlenül a
megrendelés leadása után történő ár vagy költség, díjváltozásoktól, a visszaigazolásban szereplő
ellenértékeken számlázzuk ki, az Ügyfélnek ezen kiszámlázott összegeket kell megfizetnie.
3.1.3. A Vállalkozás fenntartja a jogot a webshoppal kapcsolatos, esetlegesen felmerülő bárminemű
hiba, vagy hiányosság, elírás kijavítására, korrekciójára, amely a folyamatban lévő megrendelésekre is
kihat. A hiba, hiányosság, elírás felismerése, illetve módosítása után a Vállalkozás azonnal e-mailben
tájékoztatja az Ügyfelet az általa megadott email címen a hibáról, hiányosságról, elírásról illetve a
helyes adatokról, amelyet követően az Ügyfél a helyes adatok ismeretében, azokkal kijavítva meg kell,
hogy erősítse a megrendelést. Amennyiben a helyes adatok Ügyfél részére történt megküldésétől
számított kettő munkanapon belül az Ügyfél a megrendelését a helyes adatokkal kifejezetten nem
erősíti meg, úgy a helytelen adatokkal a Vállalkozás nem teljesíti a megrendelést, mindkét fél
mentesül az adott megrendeléssel kapcsolatos kötelezettségeitől, annak teljesítését egyik fél sem
követelheti a másiktól.
3
Amennyiben a webshop használatával, a webshopban található termékekkel, azok tulajdonságaival,
felhasználási módjával vagy a megrendelés, fizetés, szállítás menetével, az elállási és a szavatossági,
jótállási jog, igény érvényesítésével kapcsolatban vagy egyebek tekintetében az Ügyfélnek kérdése
merülne fel, vagy bejelentést kíván tenni, úgy a Vállalkozás a jelen ÁSZF 1. pontjában írt email
elérhetőségen, míg postai úton szintén a jelen ÁSZF 1. pontjában írt postacímen az Ügyfél
rendelkezésére áll. Amennyiben az adott kérdéskör tekintetében a jelen ÁSZF külön eltérően nem
rendelkezik, úgy a megkeresésekre a megkeresés megküldésével azonos módon (e-mailben vagy
postai úton) kettő munkanapon belül válaszolunk. Telefonos ügyfélszolgálatunk a jelen ÁSZF 1.
pontjában írt telefonszámon, kizárólag munkanapokon, 08:00-16:30 között áll Ügyfeleink
rendelkezésére. A Vállalkozás üzletet, üzlethelyiséget nem működtet, személyes ügyfélszolgálat
nincsen.
3.2. A megrendelés, a megrendelés visszaigazolásának menete
3.2.1. A megrendelés technikai menete az alábbi, egymást követő lépésekben zajlik:
3.2.1.1. Ha az Ügyfél már regisztrált vásárlónk, akkor vásárlás előtt, az oldal tetején található
„Ügyfélkapu” menüpontra kattintva az ott található mezőkbe beírva a felhasználó nevét és jelszavát,
majd a „Bejelentkezés” gombra kattintva tud bejelentkezni. Ha elfelejtette a jelszavát, akkor az „Jelszó
emlékeztető” pontra kell lépni, ezután beírni a regisztrációkor megadott e-mail címet és a rendszer a
regisztrált e-mail címre elküldi a belépést lehetővé tevő jelszót. Bejelentkezés esetén a vásárlás során a
a rendszer a regisztrációkor megadott adatokkal tölti ki az adott megrendelésre vonatkozó számlázási,
szállítási adathelyeket.
Amennyiben az adott Ügyfél nem regisztrált felhasználó, vagy nem kíván regisztrált felhasználóként a
webshopba belépni, úgy nála ez a lépés kimarad.
3.2.1.2. Az Ügyfél által a webshopban kiválasztott, megvásárolni szándékozott termék tekintetében a
termék adatlapjának alján, a jobb oldalon a megvásárolni kívánt mennyiség és amennyiben az adott
terméknél van erre vonatkozó választási lehetőség, úgy a termék adatlapjának alján, a bal oldalon az
adott termékből megvásárolni kívánt méret, kiszerelés megadása, majd a fentiek szerint megadott
paraméterekkel a termék kosárba helyezése az adott termék adatlapjának alján, középen elhelyezett,
bevásárlókosár piktogrammal jelölt „kosárba” ikonra kattintva.
3.2.1.3. Az Ügyfél a weboldal termékek feletti, jobb felső oldalán elhelyezett „KOSÁR RÉSZLETES
TARTALMA” feliratra kattintva tekintheti meg az általa megvásárlás céljából a fentiek szerint már
kiválasztott és kosárba helyezett termékeket. Itt szerepel továbbá a kiválasztott termékek neve,
mennyisége, a nettó vételár, a szállítás költsége, egyéb, az adott termékek megrendelése esetén az
Ügyfél által viselendő esetleges további költségek neve, összege, a vételár és a vételáron felüli
költségek összesített, bruttó összege is.
A vásárlási folyamat folytatásaként a megrendelés teljesítése érdekében kért adatok megadásához
tovább léphet a vásárló a „tovább” gombra kattintva, vagy a „vissza” gombra kattintva visszaléphet
további termékek kiválasztása, kosárhoz adása céljából.
A kosárba helyezett termékeket egyesével, a törölni kívánt termék sorában a jobb oldali utolsó
mezőben található, bevásárlókosár X piktogrammal jelölt „termék törlése” ikonra kattintva, míg
valamennyi kosárba helyezett terméket egyszerre a „Kosár ürítése” pontra kattintva lehet a kosárból
törölni.
3.2.1.4. A termékek kiválasztását, a kosár áttekintését követően, a vásárlási folyamat folytatásaként az
Ügyfélnek, amennyiben nem regisztrált felhasználó, meg kell adnia az adott megrendelés tekintetében
a kért adatokat, illetve ki kell választania, hogy milyen minőségben, milyen jogalanyként rendel
(magánszemély, cég, viszonteladó). Regisztrált és a vásárlást megelőzően a webshopba belépett
4
Ügyfelek esetében a regisztráció során megadott adatokkal a kért adathelyek automatikusan
kitöltődnek, amely adatokat az email cím kivételével azonban ennél a lépésnél kizárólag az adott
megrendelést érintően módosítani lehet az adatok itt történő átírásával.
A számlázási adatok megadását követően amennyiben azokkal a szállítási adatok megegyezzenek, úgy
a szállítási adatoknál a „Számlázási adatokkal megegyező” szövegre kattintva a szállítási adatok a
beírt számlázási adatokkal egyezően kitöltődnek. Amennyiben a szállítási adtok a számlázási adatoktól
eltérnek, úgy azokat külön, megfelelően ki kell tölteni.
A piros csillaggal jelölt adatok megadása kötelező, azok megadásának hiányában a megrendelés nem
adható le.
Ennél a lépésnél mind a regisztrált, mind a nem regisztrált felhasználóknak ki kell választaniuk az
adott megrendelésre vonatkozó fizetési módot.
A webshopban előre utalásos vagy utánvétes fizetés mód választására van lehetőség.
Mind utánvétes mind előre utalásos fizetési mód esetén a szállítási díj megrendelésenként 10 kg-os
csomag összsúlyig nettó 1.500,- Forint+ÁFA, amely a 10 kg-os súlyhatár átlépése esetén minden
megkezdett további 10 kg-ként nettó 1.500,- Forint+ÁFA összeggel emelkedik és amely szállítási
költségek tartalmazzák az adott megrendeléssel kapcsolatos csomagolási költségeket.
Előre utalásos fizetési mód választása esetén kérjük az utalás közlemény rovatába a megrendelés
visszaigazolásban írt rendelési azonosítót, a megrendelés visszaigazoláshoz mellékelt díjbekérő
sorszámát feltüntetni.
Előre utalás esetén a fizetési határidő a megrendelés visszaigazolásától számított 5(öt) naptári nap,
amely a visszaigazoláshoz csatolásra kerülő díjbekérőn is feltüntetésre kerül, mint fizetési határidő.
Amennyiben ezen idő alatt nem érkezik meg maradéktalanul a Vállalkozás megadott
bankszámlaszámára az adott megrendelés vételárat és valamennyi egyéb, a vételáron felül a
megrendelés során jelölt, az Ügyfél által viselendő költséget is tartalmazó ellenértéke, úgy az adott
megrendelés, adás-vétel minden további jognyilatkozat nélkül meghiúsultnak tekintendő, annak
teljesítését egyik fél sem követelheti a másiktól.
Utánvétes fizetési mód esetén az Ügyfél a termék átvételével egyidejűleg a futárnak fizeti meg az adott
megrendelés vételárat, továbbá amennyiben a vásárlás értéke okán annak viselésére ő köteles, úgy a
szállítási díjat, és a megrendelés során az Ügyféllel előzetesen közölt valamennyi egyéb, szintén az
adott megrendelés kapcsán esetlegesen még felmerülő költségeket, díjakat tartalmazó ellenértéket.
Az Ügyfél az adatok megadása során a megjegyzés rovatban feltüntetheti azon közléseit, amelyeket az
adott megrendelés vonatkozásában még közölni kíván.
Az adatok megadása során az Ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni, valós adatokat megadni.
3.2.1.5. A megrendelés megerősítését, véglegesítését megelőzően megjelenik egy összesítő a
megrendelés során kosárba helyezett termékekről, a termékek kiválasztott mennyiségéről, a termékek
összesített vételáráról, a szállítási költségekről, az esetlegesen felmerülő egyéb költségekről, díjakról, a
számla végösszegéről, a szállítási és számlázási adatokról, a fizetés Ügyfél által választott módjáról és
az esetleges megjegyzésekről.
Az Ügyfél ezen összesítővel ellenőrizheti a megrendelés során megadott adatokat, illetve a
megrendelés során kiválasztott termékeket, azok általa választott mennyiségét, illetve amennyiben az
adott terméknél erre lehetőség volt, úgy a kiválasztott méretet, kiszerelést, a termék vételárát, szállítási
költséget, az esetlegesen felmerülő, az Ügyfél által viselendő egyéb költségeket, díjakat, a szállítási és
5
számlázási adatokat, megjegyzést, amely általa megadott adatokat a megrendelés véglegesítése előtt
még a vissza gombra – szükség esetén a kívánt pontig való eljutás érdekében többször - kattintva az
adott, módosítani kívánt adatot tartalmazó pontig, lépésig visszamenve tud javítani. A Vállalkozás az
Ügyfél által tévesen, hibásan megadott adatokból eredő hibás teljesítésért, a teljesítés meghiúsulásáért,
szállítási késedelemért, szállítási meghiúsulásért, számlázási és egyéb problémákért felelősséget nem
vállal.
A „Rendelés” gombra kattintva történik a kosárba helyezett, megvásárolni kívánt termékek
megrendelésének megerősítése, amellyel az Ügyfél azt is kijelenti, hogy a hatályos ÁSZF-et, a
webshopra vonatkozó hatályos Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót, a megrendelni kívánt
termékek webshopban feltüntetett tulajdonságait, vételárát és az azokon felül az Ügyfél által viselendő
szállítási költségeket és egyéb díjakat előzetesen megismerte, azokat és az ÁSZF, illetve az
Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit tudomásul veszi, azokat mindenben elfogadja,
illetve tudomással bír arról, hogy a megrendelés elküldése a Vállalkozó irányába teljesítendő fizetési
kötelezettséggel jár és amelyekre vonatkozó nyilatkozatainak megtételét az Ügyfélnek a „Rendelés”
gombra kattintás előtt az amellett ebből a célból elhelyezett üres négyzetre kattintva, azt ezáltal
kipipálva is jeleznie kell. A „Rendelés” gombra kattintva a megrendelés továbbítódik automatikusan a
Vállalkozáshoz.
3.2.1.6. Az Ügyfél által leadott megrendelések Vállalkozás részére történt megérkezéséről az Ügyfél
haladéktalanul, de legfeljebb egy munkanapon belül elektronikus értesítést kap az általa vagy a
megrendelés vagy regisztrált Ügyfél esetén a regisztráció során megadott email címre, amely értesítés
nem jelenti a megrendelése Vállalkozás részéről történt elfogadását, visszaigazolását, pusztán azt a
tényt tanúsítja, hogy az adott megrendelés a Vállalkozáshoz megérkezett.
A Vállalkozás minden hozzá beérkezett megrendelést külön, a megrendelés hozzá való beérkezésétől
számított kettő munkanapon belül, külön visszaigazoló́ e-mail küldésével hagy jóvá, igazol vissza,
amely időtartamba a szombati továbbá a hivatalos munkaszüneti és ünnepnapok ideje nem számít bele.
A megrendelés ekként történő visszaigazolása az adott megrendelés Vállalkozás általi elfogadását
jelenti. A megrendelés visszaigazoláshoz elektronikus formátumban csatolásra kerül előre utalásos
fizetési mód esetén az adott megrendelés vonatkozásában fizetendő összeget és annak részletezését
tartalmazó díjbekérő.
Amennyiben azonban az Ügyfél megrendelésének Vállalkozáshoz történő megérkezését tanúsító
fentiek szerinti értesítés, vagy a fenti időtartamon belül az Ügyfélnek küldött értesítést követően a fenti
határidőn belül a megrendelés visszaigazolása az Ügyfélhez nem érkezik meg, úgy mind az Ügyfél,
mind a Vállalkozás minden további nyilatkozat nélkül mentesül az adott megrendelés tekintetében az
ajánlati kötöttsége, valamennyi az adott megrendeléssel kapcsolatos kötelezettsége alól. Ez vonatkozik
arra az esetre is, amennyiben az értesítés vagy visszaigazolás azért nem érkezik meg az Ügyfélhez,
mert a regisztráció/megrendelés során az Ügyfél rosszul adta meg az e-mail címét.
Az Ügyfél a megrendelés Vállalkozás általi fentiek szerinti visszaigazolásáig mondhatja le az adott
megrendelés teljesítését úgy, hogy az adott megrendelésre vonatkozó értesítésben szereplő hivatkozási
számot is feltüntetve a info@crs-office.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben ezt írásban
jelzi a Vállalkozásnak.
A megrendelés leadása és visszaigazolása elektronikus úton, magyar nyelven történik, amellyel
elektronikus úton megkötött, magyar nyelvű írásbeli szerződés jön létre a felek között, a Vállalkozás a
megrendeléseket, visszaigazolásokat elektronikusan, az e-mailek mentésével is iktatja, azokat öt évig
megőrzi, azok ezen határidőn belül utólagosan hozzáférhetőek. A Vállalkozás semmilyen magatartási
kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
6
4. Szállítás
A Vállalkozás a szállítási határidőket az adott megrendelés visszaigazolásában adja meg.
Utánvétes fizetési mód esetén a megrendelés Vállalkozás általi visszaigazolását követően a szállítási
határidő nem lehet későbbi, mint az adott megrendelés Vállalkozás által történt visszaigazolástól
számított tizenötödik nap. Előre utalásos fizetési mód esetén a szállítási határidő a visszaigazolt
megrendeléseknél nem lehet későbbi, mint az adott megrendelés ellenértékének a Vállalkozás
bankszámláján történt maradéktalan jóváírásától számított tizenötödik nap.
Amennyiben a teljesítés egészben vagy részben nem lehetséges a Vállalkozás visszaigazolásában
megadott határidőre, úgy a Vállalkozás haladéktalanul köteles az Ügyfelet a késedelemről értesíteni.
Ebben az esetben a felek közös megegyezésével a megrendelés módosulhat vagy a Vállalkozás köteles
az Ügyfél által már esetleg megfizetett összegeket 14 napon belül visszafizetni.
A megrendelt termékek kiszállítása kizárólag futárszolgálat igénybevételével, kizárólag
munkanapokon történik. Személyes vagy postai átvételre nincsen mód. A termékekkel együtt
amennyiben az adott termékekhez a vonatkozó jogszabályok szerint használati útmutató, jótállási jegy
mellékelése is kötelező, úgy annak egy példánya, továbbá a termékekről, díjakról kiállított számla is
átadásra kerül az Ügyfélnek. Az Ügyfél a megrendelt termékek átvételét és egyben a teljesítés tényét a
szállítólevél/fuvarlevél aláírásával igazolja.
Kérjük, hogy olyan szállítási címet jelöljön meg a megrendelésnél, ahol Ön munkanapokon napközben
is elérhető.
A CRS Office Hungary Kft. csomagszállító partnere jelenleg kizárólag a GLS General Logistics
Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (cg.: 13-09-111755, Székhely, telephely, központi
vevőszolgálat: H-2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.)
Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját az Ügyfélre terheljük azzal, hogy az
adott megrendelésben foglalt termékek újra küldését kizárólag az adott megrendelés vételárának,
szállítási költségeinek, az Ügyfél által ezen felül viselendő egyéb költségeknek előre történő átutalása
esetén áll módunkban ismételten elindítani.
A küldemény feladását követően a kiszállításról az Ügyfelek a futárcég cég alábbi jelenleg ismert
ügyfélszolgálati elérhetőségein érdeklődhetnek:
GLS Vevőszolgálat Címzettek számára: 07.00-20.00
Tel.: +36-1-802-0265
Kiemelten felhívjuk Ügyfeleink figyelmét arra, hogy a csomagok átvételekor ellenőrizzék a csomag
sértetlenségét. Amennyiben a csomag, küldemény bármilyen módon sérült, kérjük, vetessen fel
jegyzőkönyvet a futárral, melyben fel kell tüntetni az esetlegesen sérült termékeket is. A jegyzőkönyv
hiányában sem a futárszolgálat, sem a CRS Office Hungary Kft. nem tudja a sérült csomaggal
kapcsolatos reklamációt elfogadni.
5. Elállási jog, az elállási jog gyakorlása
A fogyasztónak minősülő ügyfelek (jelen pontban: fogyasztók) a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet továbbá Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései szerinti tartalmú nyilatkozattal
az alábbiak szerint jogosultak elállásra. Ebből a célból a fogyasztó felhasználhatja az alább elérhető
elállási nyilatkozat-mintát is, de annak használata nem kötelező! Fogyasztónak nem minősülő
ügyfeleket elállási jog nem illeti meg.
7
A fogyasztók 14 napon belül jogosultak indokolás nélkül elállni az adott megrendelés tekintetében
létrejött szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a
fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Az elállási határidő több tételből vagy darabból álló termék esetén attól a naptól számított 14 nap
elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik
személy az utolsó terméket átveszi.
A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi
elállási nyilatkozatát.
Ha a fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát
köteles eljuttatni az alábbi címre: CRS Office Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, 9700
Szombathely, Markusovszky utca 2. vagy info@crs-office.hu Ebből a célból a fogyasztó
felhasználhatja az alább elérhető elállási nyilatkozat-mintát is, de annak használata nem kötelező. Az
e-mailben küldött elállási nyilatkozat megérkezéséről társaságunk legfeljebb egy munkanapon belül
visszaigazoló e-mailt küld a feladó email címére.
A fogyasztó nem illeti meg azonban a fentiek szerint elállási jog, nem gyakorolhatja a fentiek szerinti
elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy
kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó
személyére szabtak; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy
higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan termék tekintetében,
amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, illetve a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet 29.§ (1) bekezdésében írt, a Vállalkozástól megrendelt egyéb termék esetében.
Az elállás joghatásai
Ha a fogyasztó eláll az adott megrendelt termékek tekintetében létrejött szerződéstől, haladéktalanul,
de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül
visszatérítjük a fogyasztó által teljesített vételárat. A visszatérítés során az eredeti ügylet során
alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési
mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából
kifolyólag az fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig
visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy az fogyasztó nem igazolta, hogy azt
visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
A fogyasztó köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak
minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a fogyasztó elküldi a terméket. A termék visszaküldésének
közvetlen költségét a fogyasztó viseli. A Vállalkozásnak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll
módjában átvenni. A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához
szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
„Elállási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: CRS Office Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, 9700 Szombathely,
Markusovszky utca 2. vagy info@crs-office.hu
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi
termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
8
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt
Aláírás/ok:”
6. Szavatosság
A Vállalkozás szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezik.
A Vállalkozás az ügyfeleket a fenti kötelezettségeit illetően a vonatkozó fogyasztó és a vállalkozás
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. számú
mellékletében foglalt tájékoztatót is figyelembe véve az alábbiakról tájékoztatja az Ügyfeleket:
6.1. Kellékszavatosság
Az Ügyfél a CRS Office Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Vállalkozás) hibás teljesítése esetén
a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai
szerint.
Az Ügyfél - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel
járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozás költségére az Ügyfél is kijavíthatja,
illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról az Ügyfél egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az
Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.
Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a
szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem
érvényesítheti.
Az Ügyfél a CRS Office Hungary Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben érvényesítheti
kellékszavatossági igényét.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén
túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a CRS Office
Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után
azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.
9
6.2. Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén az Ügyfél - választása szerint – a 6.1. pontban meghatározott jogát
vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két
éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét az Ügyfél kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek
kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani
tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan az Ügyfél nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése
esetén az Ügyfél azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági
igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
6.3. Jótállás
Amennyiben az adott termékre vonatkozóan az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, vagy a Ptk. vagy más jogszabály jótállási
kötelezettséget ír elő, úgy ez és az adott termékre vonatkozó jótállás időtartama az adott termék
tekintetében az Ügyfélnek jelzésre kerül.
Amennyiben egy adott termék tekintetében a vonatkozó jogszabályok kötelező jótállást írnak elő, úgy
a CRS Office Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság a jótállási kötelezettsége alól csak abban az
esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Ugyanazon hiba miatt az Ügyfél kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és
jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont az Ügyfél a
jótállásból fakadó jogok a 6.1. és a 6.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül
megilletik.
Fogyasztónak minősülő ügyfelek esetében egyebekben a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés
keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási
szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai alkalmazandóak.
10
7. Panaszkezelés
Az Ügyfél a Vállalkozás által értékesített termékekkel, általa teljesített szolgáltatásokkal kapcsolatos
panaszát írásban a Vállalkozás jelen ÁSZF 1. pontjában írt info@crs-office.hu email címére vagy
székhelycímére küldheti el. A Vállalkozás üzletet, üzlethelyiséget nem működtet. A panaszokat a
beérkezésüktől számított 15 munkanapon belül kivizsgáljuk és írásban értesítjük az Ügyfelet annak
eredményéről, a panasz esetleges elutasítását megindokoljuk. A panaszokkal kapcsolatos
bejelentéseket, válaszokat, azokhoz kapcsolódó dokumentumokat öt (5) évig megőrizzük. A
fogyasztónak minősülő ügyfelek panaszainak elintézése tekintetében egyébiránt a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseit is betartva járunk el. A fogyasztó
panaszával, annak elintézésével vagy az elintézés hiányával kapcsolatban a fentieken túl a bírósági
peres vagy nem peres úton kívül az alábbi szervekhez is fordulhat:
Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu
bővebb információk: http://magyarefk.hu/hu/jogvitak-rendezese/alternativ-vitarendezesbekeltetes/
altalanos-bekelteto-testuleti-eljaras.html
vagy
Vas Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály,
Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 8.
Postacím: 9701 Szombathely PF. 29.
Telefonszám: +36 94 505-220, +36 94 505 219,
Telefax: +36 94 506 984
E-mail: fogyved_nydf_szombathely@nfh.hu
8. Adatkezelés, adatvédelem
A webshop használatával kapcsolatban az Ügyfelek által önkéntesen megadásra kerülő adatok
kezelésére és az adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseket az Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató
is az alábbiakkal egyezően tartalmazza, amellyel kapcsolatos rendelkezéseket kérünk, hogy a
weboldal, webshop használata, a webshopon keresztül történő vásárlás megkezdése előtt feltétlenül
olvasson el, és amennyiben az abban foglaltakkal bármilyen okból vagy mértékben nem értene egyet,
úgy hagyja el a weboldalt, webshopot, azokat ne használja, a webshopon keresztül ne vásároljon.
A CRS Office Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 18-09-111836, vezetve a
Szombathelyi Törvényszék Cégbíróságán, adószám: 26765682-2-18, székhelye, postacíme: 9700
Szombathely, Markusovszky utca 2., bankszámlaszáma: 10104789-44162500-01005002 ,
elektronikus elérhetősége:info@crs-office.hu, a továbbiakban: Vállalkozás) a
www.crs-office.hu oldalon keresztül elérhető webshop útján történő online értékesítési
tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált Ügyfelek és a webshopon keresztül megrendelést
leadó Ügyfelek által megadásra kerülő személyes adatokat, és azokat is kizárólag a webshopon
keresztül leadott megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek
teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
11
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: az Ügyfelek a webshop használatával kifejezetten hozzájárulásukat
adják az általuk a regisztrációk, megrendelések során önkéntesen megadott személyes adatainak
kezeléséhez.
Az érintettek köre: regisztrált illetve regisztrálás nélkül a webshopon keresztül vásárló Ügyfelek
A kezelt adatok köre: a megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a CRS Office Hungary Korlátolt
Felelősségű Társaság a következő adatokat rögzíti az Ügyfelektől:
- Ügyfél jogalanyisága (magánszemély, cég, viszonteladó)
- Név
- Számlázási/Szállítási cím
- Elektronikus levelezési cím
- Telefonszám
- cég, viszonteladó esetén adószám
A megrendelések kiszállítása érdekében a CRS Office Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság a
következő adatokat bocsátja a megrendelések kiszállítását végző GLS General Logistics Systems
Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (cg.: 13-09-111755, Székhely, telephely, központi vevőszolgálat:
H-2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) rendelkezésére:
- Megrendelő neve
- A teljes szállítási cím
- A megrendelés összetétele, a megrendelés összege szállítási díjjal együtt
- Megrendelő email címe és telefonszáma.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Vállalkozás munkatársai, a fenti
adatokat illetően a szállítási teljesítési segédek és az alábbi munkatársak, alvállalkozók. A megadásra
kerülő személyes adatokat harmadik fél számára – ide nem értve a Vállalkozásnak a törvényi
kötelezettségei teljesítése érdekében titoktartási kötelezettség vállalása mellett esetlegesen igénybe
vételre kerülő számviteli, könyvelési, jogi, informatikai, szállítási, csomagolási munkatársait,
alvállalkozóit - a Vállalkozás nem adja ki és titkosan kezeli. Ez nem vonatkozik az esetleges,
törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. A
Vállalkozás az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében
megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, amelyből bizonyos
esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a
böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van,
a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói
szokások névhez nem kötött, anonim elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még
magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült
adatokat más információval a Vállalkozás nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének
azonosítására nem törekszik.
A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.
A weboldalon történő böngészéshez és vásárláshoz a cookie-k engedélyezése nem szükséges, mert
cookie-kat a weboldal, webshop jelenleg nem használ.
A Vállalkozás nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok
közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal
működtetőjének kell gondoskodni.
12
A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Vállalkozás a megrendelések teljesítéséhez használja fel.
Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla
adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos
számviteli törvényben meghatározott időszakra. Hírleveleket jelenleg nem küldünk ki, amennyiben ez
módosul, úgy a vonatkozó szabályzat módosítással együtt az Ügyfeleket előzetesen értesítjük.
A Vállalkozás a webshop használata során az Ügyfelek által megadásra kerülő személyes adatokat
digitálisan a Y’SOLUTIONS PRG KFT. (cg.: 07 09 024852, 2463 Tordas, Szabadság út 2/B
www.ysolutions.hu) fizikailag Budapest Internet Exchange H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
szám alatt található szervererein tárolja, amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a
magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.
Az Ügyfelek kérelmezhetik a Vállalkozás, mint adatkezelő:
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.
A regisztrált Ügyfelek a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a
webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.
Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes
adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását
vagy törlését az adatkezelőnél postai úton küldött levéllel vagy e-mailben kezdeményezheti.
A Vállalkozás, mint adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 10 napon belül, közérthető formában az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadja a
tájékoztatást. Ha az Ügyfél kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes
adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
Ha az Ügyfél nem elégedett a Vállalkozás, mint adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai
védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.
Az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
az alábbi linken ingyenesen elérhető: www.njt.hu.
9. Az ÁSZF Vállalkozás részérő történő módosításának lehetősége
A Vállalkozás bármikor jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani azzal, hogy a
Vállalkozás által egyoldalúan eszközölt módosítások a folyamatban lévő megrendelésekre nem hatnak
ki. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.
Nem minősül az ÁSZF fentiek szerinti egyoldalú módosításának a webshopban esetlegen felmerült
bárminemű hiba, vagy hiányosság, elírás Vállalkozás általi kijavítása, korrekciója. Az ÁSZF
módosításáról a regisztrált Ügyfeleket e-mailben értesítjük. A regisztrációval rendelkező Ügyfeleknek
a webshopba történő bejelentkezéskor a módosított ÁSZF-et kifejezetten el kell fogadniuk a webshop
további használatához, új megrendelés leadásához.
10. Szerzői jogok, hivatkozások és egyéb feltételek
A webshopban található összes grafikai és technikai szerkezet, megjelenítés megvalósítási módozatai,
valamint a termékekre, a Vállalkozásra vonatkozó összes adat, leírás illetve kép az ezen oldalakon
látható formában jogi védelem alatt áll. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a
szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után.
13
A www.crs-office.hu weboldalon elérhető webshop-ban való vásárlás feltételezi a vásárló
részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a
technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A CRS Office Hungary Kft.-t nem terheli
felelősség, ha bármilyen működési hiba van az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webshop
akadálytalan működését és a vásárlást.
Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a vásárlási feltételekben rögzített
szabályokat, a CRS Office Hungary Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját.
A látogatók, ügyfelek a webshopot kizárólag a saját felelősségükre és kockázatukra látogathatják,
böngészhetik, használhatják. A látogatók, ügyfelek a webshop látogatásával elfogadják azt, hogy a
Vállalkozás nem vállal felelősséget a webshop látogatása, böngészése, használata során bármilyen
okból vagy bármilyen módon a látogatóknál, ügyfeleknél felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni
károkért, kártérítésre, kártalanításra a Vállalkozással szemben igényt nem tarthatnak.
11. Egyéb rendelkezések
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv,
valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)
kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az
irányadók.
A jelen ÁSZF 2016. Február 02. napjától érvényes, hatályos.